Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Varvskranar vid före detta Götaverken i Lundbyvass

Kranarna på Götaverken är mycket betydelsefulla kulturhistoriska värdebärare i det som tidigare var en varvsmiljö. De förstärker och förtydligar områdets och Göteborgs industrikaraktär, samtidigt som de bär egna värden.
Varvskranar har i snart 100 år varit klassiska siluetter över varvsområdena med ett stort symbolvärde för Göteborg. De är en del av stadens identitet och en viktig del av stadens landskapsbild.
Av stadens tidigare över 200 hamn- och varvskranar återstår idag bara en handfull. Kranarna på Götaverken är den enda gruppen stora varvskranar som är kvar i centrala Göteborg. I området finns kvar sex stycken. En docka med två kranar forslades bort 2016.
Den äldsta portalsvängkranen är från 1947 (nummer 24) konstruerad av AB Landsverk. De övriga är från 1960- och 1970-talen och tillverkade i Tyskland, Finland eller Holland. Omflyttning av kranar mellan varven har skett främst i samband med varvens nedläggning.
kranar poster sanja peter 2018.pdf

Finns i dessa berättelser

> Kulturarv i fara

Item Relations