Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Valhallabadet, HEDEN 34:20

Offentliga bad i Göteborg har sedan 1800-talet haft en särskild be¬tydelse. Redan på 1930-talet fanns planer på att kombinera med¬borgarhus, sport och mässa i samma byggnad. Valhallabadet invig¬des 1957 tillgängligt för alla. Det var det första riktigt demokratiska badet utan klassindelning. Här erbjöds både simundervisning och motionssimning men också bad för att bli ren samt solbad. Sim¬hallen placerades på Heden nära mässan och Liseberg och inte så långt från Ulleviarenan som planerades ungefär samtidigt.
Nya tekniska lösningar togs fram för att omklädningsrum, dusch¬rum och liknande ytor skulle fungera bättre. Formgivarna tänkte också på barnen, till exempel tog de fram extra små toalettsitsar. Valhallabadet hade ett utomhusbad ända fram till 1980-talet. Först då byggdes en 50-meters bassäng inomhus.
Redan från början var Valhalla en plats för avkoppling med en vack¬er miljö. Konsten hade en central roll i folkhemmets offentliga mil¬jöer och Wedels mosaiker i simhallen och Kaasinens dekorerade kakel i Romerska badet beställdes så att även de estetiska sinnena skulle få sitt. Valhalla är inte bara ett sportpalats, utan en viktig mö¬tesplats och en ikon med sitt ursprung i det moderna Göteborg.
Valhalla poster 2017 sp mindre.pdf

Finns i dessa berättelser

> Kulturarv i fara

Item Relations