Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Vänerslupen Oskar II

Vänerslupen Oskar ll är en kopia av en Vänerslup från mitten av 1800-talet, byggd på traditionellt vis 1996-2004 i Sjötorp. Den här typen av slup utgjorde en stor del av Vänerns fraktfart från 1700- talet till början av 1900-talet.
Längd 14 m, bredd 5 m, djupgående 1,8 m.
Segelyta 130 kvm.
Hemmahamn: Sjötorp
Vänerslupen Oskar II.jpg

Finns i dessa berättelser

> Vänereskadern 2018 - skutor, skonare, kuttrar och ångfartyg

Item Relations