Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Kuttern Eureka

Kuttern Eureka är byggd av ek på klink som seglande fiskebåt 1880 i Great Yarmouth på Englands ostkust. Förmodligen ketchriggad som s.k. Sailing Drifter med drivgarnsfiske eller trålfiske. Eureka såldes till Norge i början av 1900-talet. På 1930-talet sattes en norsk tändkulemotor av märket Wickman in. I Norge har hon gått i fraktfart på Västlandet och Sörlandet under några olika ägare. Hemmahamnar har varit Stavanger och norr om Bergen. På 1950-talet gjordes en stor ombyggnad efter ett haveri. Då fick hon en yttre bordläggning av fur på kravell lagd utanpå klinkbordläggningen.

Inköpt 1970 av nuvarande ägare. Under åren därefter renoverad, ombyggd med strävan att återställa henne till ett originalliknande utseende.

Nuvarande motor: Volvo Penta MD 100.
Segelarea ca 200 m2
Längd 24 m, bredd 6 m, djupgående 3 m.
Hemmahamn Oxevik, Fiskebäckskil
Kuttern Eureka.jpg

Finns i dessa berättelser

> Vänereskadern 2018 - skutor, skonare, kuttrar och ångfartyg

Item Relations