Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Vänergaleasen Mina

1876 lät ägaren av Fågelö gård, Torsö, Albert Paul, bygga Vänergaleasen Mina på stranden av Vänern. För ledning av arbetet anlitades Johannes Olsson som byggmästare. 1894 blev handlanden Anton Hemberg i Mariestad huvudredare. Partredare och skeppare blev Johannes Persson, Brommö. Man seglade mycket spannmål på 1800-talet, men ved var också en viktig vara till Göteborg. Enbart med segel gjorde skutorna fyra - åtta resor om året. Först någon gång runt 1914 kom en motor i skutan. 1959 läggs skutan upp. Ägare till skutan är sedan 1997 föreningen Vänergaleasen Minas Vänner.

Hemmahamn Lidköping.
Längd 25,55 m, bredd 7,04 m, djupgående 2,2 m. Segelyta 400 kvm.
Vänergaleasen Mina.jpg

Finns i dessa berättelser

> Vänereskadern 2018 - skutor, skonare, kuttrar och ångfartyg

Item Relations