Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Oscar Svenningssons Slip & Varv på Knippla på 1930-talet

Vy över Oscar Svenningssons Slip & Varv på Knippla. Fiskebåtarna GG 163 Yvonne och GG 263 Inga från Knippla respektive Hönö har tagits upp på slipen för översyn. Här sitter varvets personal, med på första raden längst till höger Oscar Svenningsson och bredvid honom Karl-Gustav Svenningsson. På övre raden som andre man från vänster är Sigward Carlsson och längst ut till höger Dennis Carlsson. Övriga personer på fotografiet är okända. På bilden syns också varvets baskista med panna längst till höger. Fotografiet är från 1930-talet när Oscar Svenningsson var ägare till varvet. Foto: Egon Svenningsson.
Knippla_Personalbild_Egon Svenningsson.jpg

Finns i dessa berättelser

> Knippla Skeppsvarv - Fiskebåtsvarv i Göteborgs norra skärgård

Item Relations