Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Vällingklockan i Tollered

Cecilia Olsen (född 1930) och Ingvar Axelsson (född 1939), båda uppvuxna i Tollered, berättar om den så kallade vällingklockan i Tollered. Klockan ringde ett par gånger om dagen och signalerade viktiga hållpunkter som exempelvis skiftbyte i Nääs textilfabrik. Alla i samhället förhöll sig till klockan.

Klockan hördes över samhället och fabriken och de tror att den var aktiv ända in på 70-talet. I bakgrunden av inspelningen av Cecilias och Ingvars samtal hörs trafiken från E20 som ligger mellan byn och fabriken. Idag hade klockan inte hörts ända ner till fabriken.

Vällingklockor kallades de klockor på gods som signalerade att vällingen var klar, och att det var dags för rast.

Samtalet spelades in 23 maj 2018 och är en del av projektet Berättelser, minnen, platser där ljudkonstnären Richard Widerberg spelar in berättelser knutet till utvalda platser i olika bygder.
vällingklockan master.mp3

Finns i dessa berättelser

> Vällingklockan i Tollered

Item Relations