Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Storgatan Lilla Edet

Vy över Storgatan från öster i mitten av 1910-talet. Foto: EdetGruppen
StorgatanLillaEdetBild 4.jpg

Finns i dessa berättelser

> Storgatan i Lilla Edet - vid älvens strömma vatten

Item Relations