Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Storgatan Lilla Edet

Säwströms och Grönvalls fastigheter och det stora huset som garvare Carlsson lät bygga år 1915. Foto: EdetGruppen
StorgatanLillaEdetBild 7.jpg

Finns i dessa berättelser

> Storgatan i Lilla Edet - vid älvens strömma vatten

Item Relations