Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Ö-varvet Öckerö

Fiskefartyget GG 218 Västfjord II från Fotö på Ö-varvets slip i september 2017. I förgrunden syns fritidsbåtar och mindre fiskebåtar i Öckerö hamn. Foto: Christine Fredriksen, Västarvet.

Social Bookmarking

Övarvet Bild 4B.jpg

Item Relations