Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Samtal med Kerstin Olsson om epidemisjukhuset i Göteborg

Kerstin Olsson, född 1936, var inlagd på epidemisjukhuset i Göteborg för gulsot i 18 dagar 1969. Hon berättar om hur det var att vara inlagd där och hur det gick till när hon blev inskriven. När hon fick sin diagnos fick hon själv gå direkt från Sahlgrenska sjukhuset till epidemisjukhuset utan att ha chans att ta kontakt med familj och vänner. De sjuka i gulsot var isolerade i en sal och bestod av narkomaner och sjukhuspersonal. Kerstin arbetade vid tiden för sitt insjuknande med konstnärlig terapi på Lillhagens sjukhus.

Social Bookmarking

Kerstin_Olsson_v1_master.mp3

Finns i dessa berättelser

> Epidemisjukhuset i Göteborg

Item Relations