Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Konfektionsindustri

Fotografier av konfektionsindustri, huvudsakligen från 1900-talets första hälft.

Social Bookmarking

Sömnad på AB Vitvaruindustri i Borås, "Abeve".

Finns i dessa berättelser

> Textila yrken: arbete i konfektionsindustrin

Item Relations