Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Halle- och Hunneberg

Foto 1: Byklevfallet Hunneberg. Foto 1967 Wilhelm Ängermark, Vänersborgs museum
Foto 2: Virkesränna Halleberg. Troligtvis vid Svall klev 1913. Rännan var i bruk fram till i slutet av 1930-talet. Foto Vänersborgs museum
Foto 3. Halle- och Hunneberg, utsikt. Foto Vänersborgs museum
Foto 4: Vid Hallsjön Halleberg, tidigt 1930- eller 1940-tal. Foto Vänersborgs museum
Foto 5: Byklev Hunneberg. Äldre fotografi.
Foto 6-7: Utsikt från Skytteklev, Halleberg.
Foto 8: Ättestupan Halleberg. Foto Vänersborgs museum
Foto 9: Byklev fallet, Hunneberg. Vänersborgs museum
Foto 10: Flo klev, Hunneber. Vänersborgs museumg
Foto 11: Hunneberg vid Mossebo c. vid Lilleskog. Foto 1953, fotograf Gustaf Ewald. Vänersborgs museum

Social Bookmarking

ByklevfalletVMVK01193.jpg

Finns i dessa berättelser

> Flottleden på Hunneberg

Item Relations