Prisma Västra Götaland

Upptäck våra besöksmål

Besök levande och unika industrihistoriska miljöer

I Västra Götaland finns över hundra arbetslivsmuseer och besöksmål med stor bredd och djup kunskap. Många har ett omfattande program med visningar och prova på aktiviteter, andra öppnar bara efter överenskommelse. På kartan hittar du de flesta av dessa med öppettider och länk till deras egen hemsida.

På arbetslivsmuseerna levandegörs historien! Arbetslivsmuseerna drivs av föreningar och eldsjälar som engagerar sig för att bevara och gestalta kunskaper och minnen från en arbetsplats eller en unik miljö. Välkomna att besöka dessa entusiaster i spännande miljöer runt om i Västra Götaland.

Föreningen NAV-industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst arbetar för att främja det ideella arbete som bidrar till det starka kulturlivet i Västra Götaland med en myllrande mångfald av museer.

Saknas ert arbetslivsmuseum på kartan? Arbetslivsmuseerna i Prisma hämtas från navivast.se. Så har vi gjort för att föreningen inte skall behöva skriva in information i två databaser. Kanske behöver ni uppdatera den informationen. Kontakta oss så hjälper vi till att lösa det.

Det finns flera andra museer i Västsverige, både kommunala, regionala och privata, som också bidrar till berättelsen om industrialismen. Även dessa får du tips om via Prisma.