Prisma Västra Götaland

Bilismen

Dagens samhälle är beroende av bilen. Bilen ger frihet, underlättar våra kommunikationer men skapar också problem.
I mitten av 1900-talet var Sverige världens biltätaste land. Bilismen fick styra hur vi byggde städer och hur städer kopplades samman. Till och med vårt sätt att tänka påverkades av bilen. Hur påverkar det vår syn på bilen idag och i framtiden?

Fortsätt utforska temat i dessa berättelser

Innan bilen fanns vagnen

Häst och vagn - en gång centrala för kommunikationerna

"Allting har en början och ett slut. Hur slutet blir, vet jag inte om jag vill veta. Men början har...

Bilsamhället i Västra Götaland

bilismen1.jpg

Bilism betyder bilens roll som transportmedel i vårt samhälle. Bilen har förändrat hela vårt samhälle och vårt sätt att leva....