Kulturarvsturism - energi för platsutveckling

25 jan 2023
Textilmuseet, Borås
Välkommen till Borås och Textilmuseet för en nationell konferens om kulturarvsturism. Ta del av presentationer, diskussioner och aktuella exempel från ett växande fält. Kulturarvsturism är högaktuellt med växande potential inom besöksnäringen, men brottas med vissa utmaningar.

Konferensens initiativtagare Prisma Västra Götaland menar att kulturarvet behöver besöksnäringens kompetens för attraktionsskapande och ökade intäkter, men likaså behöver besöksnäringen kulturarvet för att skapa nya narrativ och ett vidgat besöksfält. Konferensen syftar till att bidra till ökad interaktion och kunskapsutbyte mellan parterna genom att synliggöra kulturarvet som resurs i besöksnäringen. Det sker genom ett program med fokus på utmaningar och potential, goda exempel och ett problematiserade av området via namnkunniga föreläsare.

Konferensen anordnas av Prisma Västra Götaland, en samverkansplattform för industrisamhällets kulturarv, tillsammans med Turistrådet Västsverige.

Dag 1: 25 januari kl. 13-16.15 Platsutveckling genom ett lokalt kulturarv - textilstaden Borås som exempel. Bussrundtur, föreläsning, och rundvandring på Textile Fashion Center

Dag 2: 26 januari kl. 09.30-16.15 Föreläsningar och workshops med inbjudna gäster.

Klicka på denna länk för fullständigt program och information om anmälan.