Akvedukten

Egentligen hade Nils Ericson gått i pension när han fick frågan om han kunde åta sig att bygga Dalslands kanal. Han hade betytt mycket för utbyggnaden av Sveriges kanaler och järnvägsnät, och det som han hade tänkt skulle bli hans sista insats var södra och västra stambanan som invigdes 1862. Att det fanns ett järnvägsnät som band samman Malmö, Göteborg och Stockholm var oerhört viktigt för den snabba utvecklingen under 1800-talet och Nils Ericsons betydelse för utvecklingen av landes infrastruktur fick stor uppskattning. Han hade blivt adlad och fått medaljer och ordnar av finaste slag.

Vi kan bara gissa att han inte kunde motstå en sista utmaning och lät sig övertalas att binda samman den 25 mil långa vattenleden genom Dalsland. Han hade ett villkor, och det var att hans son Werner skulle bli platschef. Och Nils Ericson fick igenom sitt förslag att trotsa naturen och bygga Sveriges första akvedukt. 

4. Ritning till akvedukten av Bergunds Mekaniska Verkstad, Stockholm, 1867..jpg

Ritning till akvedukten av Bergunds Mekaniska Verkstad, Stockholm 1867

Akvedukten som Nils Ericson valde att bygga över strömmen i Håverud var den första i Skandinavien. En lösning som möjliggjorde en obruten sjötransportled mellan sjön Stora Le och Vänern, varifrån man kunde nå Östersjön eller havet via Göta kanal eller Göta älv. Med hjälp av fyra slussar och en akvedukt kunde höjdskillnaden på 10 meter övervinnas mellan Upperudshöljen och Åklången. En av de första resenärerna genom Håverud beskrev akvedukten som »en fartygsbro av järn och vatten«.

Håverud

Här är en ögonblicksskildring ur Svea Folkkalender, 1870: »Mellan tvenne väldiga, skogbekrönta berg, der löfträdens ljusa schatteringar mänga sig med barrträdens dunkla grönska, kastar sig en skummande fors från den på en betydlig höjd ofvanför liggande sjön Åklången genom ett trångt pass ner i Upperudshöljen. Den klara morgonsolen kastar sitt guld öfver de fradgande vattenmassornas matta silfver, genom vågornas brus tränger dånet från stångjernssmedjorna, till venster om fallet och högt öfver slussportarne vid Håfverud se vi en gigantisk, rödbrun tingest, som i all maklighet sträckt sig öfver den rytande strömmen från den ena stranden till den andra. Denna ofantliga, vattenfyllda jernlåda är den beryktade aquedukten, den enda i Skandinavien, ett af de många minnesmärkena af Nils Ericsons jättesnille.«

Fakta om akvedukten i Håverud:

Kanalen byggdes mellan 1864 och 1868
Byggkostnad 1 365 000 kronor
Längd 32,5 meter
Lyfthöjd 9,9 meter
Material järnplåt, sammansatt av 33 000 nitar
Djup 1,8 meter
Egen vikt 83 ton
Totalvikt när den är fylld ca 300 ton
Byggnadsminnesförklarad år 2013