Från vattenled till kanal

Håverud

Dalslands kanal byggdes av Nils Ericson och hans son Werner Ericson för att binda samman de stora sjösystemen och skapa en tranportled genom Dalsland och vidare ut i världen via Vänern. Kanalen invigdes 1868 efter fyra års intensivt arbete, då man hade grävt och sprängt 12 kilometer kanal och skapat 253 kilometer sjöväg ända från norska gränsen. Höjdskillnaden är 66 meter och båtarna kan vara 22,75 meter långa, 4,05 meter breda och ha ett maxdjup på 1,8 meter.

Från Dalslands kanals invigning och sjuttio år framåt var trafiken längs kajen intensiv. År 1905 passerade 2 792 ångbåtar, 200 seglande lastbåtar, 914 pråmar och ett stort antal mosor (virkesbuntar som flottades genom Dalslands kanal). Idag utgår kanalbåtarna Dalslandia, Storholmen och Nils Ericson från kajen och tusentals fritidsbåtar och kanoter passerar genom Håverud under tre intensiva sommarmånader.