Åmål - järnvägsstaden

Järnet har haft stor betydelse för utvecklingen långt utanför Bergslagen. Transporter av och transporter på järn förändrade efterhand Åmål till en modern industristad.

Berättelsen är skapad av

Förvaltningen för kulturutveckling

Medverkande

Gerhard Jansson, Järnvägssällskapet Åmål – Årjängs Järnväg