Prisma Västra Götaland

Åmål - järnvägsstaden

lok på Åmåls bangård.jpg

Järnet har haft stor betydelse för utvecklingen långt utanför Bergslagen. Transporter av och transporter på järn förändrade efterhand Åmål till en modern industristad.