Speceriaffärerna

Anna Hedberg

Livet gick vidare och det var fullt upp att som småbarnsförälder också driva speceriaffären på Andra Långgatan. Det var hårda tider med råttor i affären som förstörde livsmedel och fattiga familjer med barn som skickades att handla på kredit när pengarna tagit slut. Det var svårt att stå emot att ge kredit och rörelsen gick efter några år i konkurs. Efter konkursen gjorde Anna och Gunnar en nystart, men nu med Anna som ägare.

De lämnade miljön kring långgatorna och affärsrörelserna gick allt bättre i andra delar av Göteborg. De skaffade bil och Anna tog körkort på 30-talet. Gunnar var en rastlös själ. När de arbetat upp en butik var det dags att sälja och köpa en ny - ibland flera stycken. Dottern Ulla kom också in i affärsrörelsen och arbetade där innan hon fick en egen yrkeskarriär.

Anna Hedberg

1956 avvecklades den sista butiken. Anna pensionerade sig och Gunnar tog en anställning. Det blev naturligtvis ett lugnare liv och en nedtrappning inför deras gemensamma pensionärsliv. Så blev det dock inte. Gunnar avled 1958, 59 år gammal. Och Karolina överlevde sin svärson med ett år. Hon blev nästan 91 år gammal.

Anna bodde hela sitt resterande liv i egen lägenhet, de sista åren med stöd av hemtjänsten. Hon var förnöjsam och aktiv trots en skröplig kropp. Anna fick uppleva både barnbarn och barnbarnsbarn. 1993 hade hon dock fått nog.

Det räcker nu. Jag har ju barnbarnsbarn som är tonåringar, sa Anna då.

I december 1993 blev Anna sjuk. Hon fick uppleva sin 93:e födelsedag i hemmet den 17 december. Hon blev snart därefter inlagd på Sahlgrenska sjukhuset och avled lugnt och stilla den 28 december.

 Text: Thomas Attnäs, barnbarn till Anna Hedlund