Från Skara Semin till Växa Sverige och Viking Genetics

Skara Semin

Skara Semin kom att utvecklas till två verksamheter med olika tjänster till sina medlemmar.

Växa Sverige

Föreningen Växa Sverige är landets största husdjursförening är landets största husdjursförening. Föreningen ger rådgivning till sina medlemmar för att deras gårdar ska utvecklas.

Växa Sverige ägs och arbetar för 6 382 medlemmar som också är kunder föreningen har 242 förtroendevalda. Växa är landets största husdjursförening med 207 379 mjölkkor i Kokontrollen.

Växa är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag som vänder sig till mjölk- och köttföretagare, men många av tjänsterna passar även lantbruksföretag med andra verksamhetsinriktningar. Företaget sträcker sig från norra Sverige till Halland i väst, Småland och Blekinge i söder och Öland samt Gotland i öst.

Växa Sverige har flera driftsplatser runt om i Sverige, och 330 heltidstjänster med kunniga och engagerade medarbetare. Företaget omsätter 404 MSEK år 2018. Produkterna och tjänster spänner över områden från semin och avbytarservice till avelsrådgivning, förebyggande djurhälsoarbete och rådgivning inom djurhållning.

Målet för Växa Sverige - är att ökad konkurrenskraft i svenskt lantbruk.
Medarbetarna är verksamma inom kokontroll/KAP, semin och fältservice, rådgivning/djurhälsa, avel, bygg, växtodling samt avbytarservice.

Vikinggenetics

Företaget ögs av Växa Sverige, Viking Danmark och FABA i Finland. År 2018 finns 30 000 lantbrukare som medlemmar. Den årliga försäljningen är ca 3.8 miljoner spermadoser.

NTM (Nordic Total Merit Index) är ett komplett avelsmål där det ingår både produktion och hälsa. Utvecklingen av NTM till vad har blivit en en gmensa strävan ett index för en hållbar mjölkproduktion i framtiden. Från sent 1970-tak har de tre Nordiska kooperativen hela tiden strävat mot ett hållbar avelsmål. De tre föreningarna gick samman 2008/20010 och bildade VikingGenetics. Fokus blev att allt mer fokusera på mer utvecklade metoder för att bedriva effektiv avel för friskare djur.

Alla framgångsrika avelsföretag försöker få fram så mycket information som möjligt om tjurarnas nerärvning av hälsoegenskaper då det är mycket viktigt i dagens moderna mjölkproduktion.
I Norden finns något som andra avelsföretag inte har och det är, en unik kokontroll med all data samlat i en och samma databas.