Bibliotekets historia

Biblioteket i Skara är ett av Sveriges äldsta bibliotek. Det första biblioteket fanns först i domkyrkan och sedan ett hundratal år i ett eget hus. 
Det första bibliotekshuset i Skara byggdes på 1740-talet, huset var av sten och låg i närheten av domkyrkan och läroverket. Innan det byggdes fanns det boksamlingar både i läroverket och domkyrkan. År 1803 gjordes en tillbyggnad av huset. 

Biblioteket i Skara

Arkitekt JF Åbom, född 1817 i Stockholm 

Det nya bibliotekshuset ritades av arkitekten J F Åbom, han var född 1817 i Stockholm. Under sina yrkesverksamma år ritade han allt från hospitalbyggnader, bibliotek och frimurarloger till teaterhus och restauranger. 

Det Åbomska bibliotekshuset kostnadsberäknades till 44 000 Riksdaler Banco, detta motsvarade år 2009 ca 30 miljoner kronor. Slutnotan stannade på 65 000 Riksdaler, alltså något högre än den beräknade kostnaden. Att slutsumman för byggnationer blir ofta större än den beräknade, det är inte ovanligt att det uppstår problem och ändringar under byggnadstiden.

Huset byggdes inte bara som bibliotek. Läroverkets antikvariska och historiska samlingar förvarades i tre rum på andra våning. Västergötlands fornminnesförening som bildades 1863 fick också möjlighet att förvara sina samlingar i huset.  Det Åbomska huset kallades länge "Nya Domkapitelhuset", kanske berodde det på att biskopen hade sitt tjänsterum och domkapitlet sin sessionsal på bottenplanets östra halva. Biblioteket hade sina lokaler på andra våning. I fastigheten hade även Läroverket undervisningslokaler, ända fram till 1940-talet förekom laborationer i fysik och kemi längst och längst upp under takåsarna förekom teckningslektioner. Källarplanet uthyrdes till handlande. Där inreddes även en vaktmästarbostad. 

Huset stod färdigt 1858 och sägs än idag vara den vackraste offentliga byggnaden i Skara.  Inflyttningen av biblioteket skedde 1859 utan invigningscermoni och i tidningen skrevs endast några få ord.