Skara Bibliotek blir Stift- och Landsbibliotek

Biblioteket i Skara

Interiör från gamla biblioteket

Efter riksdagsbeslut år 1937 blev Skarabiblioteket ett Stift- och landsbibliotek. Striden mellan Skövde och Skara var hård,  men det var de historiska samlingarna i Skara som avgjorde dess placering. Namnet på biblioteket blev Stifts- och landsbiblioteket i Skara.

Staten blev huvudman att vara landsbibliotek och det innebar en slags mellanform mellan de vetenskapliga biblioteken och de kommunala folkbiblioteken.

På 1960- och 1970-talet gjordes omdisponeringar för att göra huset mer publiktillvänt och in- och utlåningen sågs över. 

Trångboddheten gjorde att det fanns böcker över hela staden, t.ex. i gamla badhusets bassäng. År 1973 påbörjades diskussion om ett nytt eller ombyggnad av biblioteket en lösning kom att dröja till 1987.

Biblioteket i Skara

Byst av Johan Edfeldt

Johannes Edfelt var en svensk författare och levde mellan åren 1904 - 1997. Han var född i Kyrkefalla socken utanför Tibro. Han valdes till medlem i Svenska Akademien 1969 och intog plats nr 17 efter Erik Lindegren. Efter Johannes död ersattes han av Horace Engdahl. Johannes översatte bl. a. skrifter av Nelly Scachs, Georg Trakl, Novalis m.fl.

I den gamla biblioteksbyggnadens trapphus finns en byst av Johannes Edfelt. När han fyllde 90 år instiftades en stipendiefond. Priset var 10 000 kronor som skulle utdelas till poeter som skriver lyrik som gestaltar väsentliga livs- och tidsfrågor.