Nytt bibliotekshus år 1987

Biblioteket i Skara
Biblioteket i Skara

Det gamla biblioteket kom att bli trångbott under andra hälften av 1900-talet. Förutom biblioteksverksamheten för stadens invånare fanns ju även en länsbilioteksfunktion med flera arbetsplatser.

En långdragen diskussion om ett nytt bibliotekshus började och de politiska diskussionerna var många och det rådde stor oenighet. Var skulle det nya huset ligga? Det hela slutade med ett nybygge på tomten bredvid. Den "Gröna Villan" som hette Frölichska villan revs, vilket föranledde stora protester från invånare. Djäknestallet, ett av stadens äldre hus, flyttades en bit österut. 

År 1987 stod det nya bibliotekshuset färdigt. Till skillnad från det gamla bibliotektet gjordes en storartad invigning den 22 maj 1987. Kulturminister Bengt Göransson höll invigningstalet, Johan Edfeldt läste egna dikter och länsbibliotekareie Arne Sträng tog emot den långa kön med gåvor och lyckönskningar.

När nya biblioteket invigts väntade ombyggnader och omdisponeringar i det Åbomska huset. Den äldre litteraturen från 1500-talet och fram till 1900 och alla handskrifter och arkivalier kom att förvaras där. Facklitteraturen med tryckår fram till ca 1930 fick utrymme i magasinet. Västgötasamlingen blev tillgänglig i bottenplanet och en hörsal ställdes iordning. Släktforskning och emigrant- och soldatregistren flyttade in och möjliggjorde att ta emot fler forskare än tidigare. 

Det gamla Åbomska bibliotekshuset har fått tillbaka sin forna glans med nytt innehåll. Senare kom även turistbyrån flytta in med utställningslokaler.

"Skaramissalet", bibliotekets dyrgrip, har fått ett eget rum med excellent exponering. Det är en medeltida mässbok och troligtvis den äldsta boken som finns bevarad i Sverige och den äldsta av sitt slag i Skandinavien. 

I oktober 2020 kommer det nya biblioteket att öka sina öppettider, en efterfrågad insats för invånarna i staden. På kvällstid och helger kommer biblioteket att vara obemannat vilket ökar tillgängligheten för alla, på flera orter detta prövats med goda resultat.