Bibliotekarier med ambitioner

Biblioteket i Skara

Statyn "Flicka med bok" stod tidigare utanför gamla bibliotekshuset men stals sommaren 2018, ytterligare en staty stals vid samma tillfälle vid närliggande fastighet. 

C Vilhelm Jacobwsky f 1896 - d 1986 tillträdde som den första fackutbildade bibliotekarien år 1938. Han arbetade för att hela huset skulle bli bibliotek. År 1942 tog biblioteket hela huset i anspråk och flyttade ABF-biblioteket, som då fanns i gamla teaterhusets vänstra gavel och IOGT-bilioteket från Surbrunnsgatan.  Även det kommunala biblioteket som fanns i badhuset togs tilll de övriga samlingarna i Åbomska huset. Vilhelm fortsatte på sin tjänst fram till 1961 då han gick i pension.

Vilhelm var även biografisk författare och han medverkade även i Svensk Uppslagsbok 1928-1930 och senare i boken Svenska män och kvinnor. 

Arne Sträng f 1930 fick anställning som landsbibliotekarie i Skara år 1977 och fortsatte fram till pension år 1995. Arbetet i Skara tyckte han var intressant då det var en kombination av det kommunala biblioteket och forskningsbibliotek.  Han hade som ambition att göra Skarabiblioteket till ett universitetsbibliotek i miniatyr på landsorten.

Innan han började sin tjänst i Skara hade han arbetat som bibliotikarie och kom senare att ägna mycket tid till den kommande digitaliseringen/datoriseringen, även om han inte var en teknisk person enligt honom själv.