Sötbär och andra bär

Bärsöndagarna på Kinnekulle

Blommande körsbärsträd maj månad är blommningen i sitt esse. Foto Freddie Wendin

På Kinnekulle finns många vildväxande sötbärsträd i stort sett över hela platåberget, de kallas även fågelbär. På de olika stenlagren sand-, alunskiffer och kalkstenslagren förekommer träden mest.

Sötbärsträden är en symbol för Kinnekulle, i mitten av maj när körsbärsträden blommar som mest är det vitt överallt, ibland kan det uppfattas som ett snötäcke. 

Bären varierar i storlek, färg och smak - de större gulröda bären kallas för bigarråer, de röda sötbär och de mörkt röda till svarta för moreller. 

Det finns andra växter som är symboliska för Kinnekulle, guckeskon och ramslöken starkt förknippade med berget. När ramslöken med sina vita blommor är i sitt esse upplevs detta som ett snötäcke.

Ramslöken trivs på lövängar och lundar och gärna kalkrik, fuktig och mullrik mark, detta kan Kinnekulle  erbjuda och därför finns den i mängder där.  Munkängarna är speciellt vackert att besöka under juni då ramslöken blommar och täcker hela området i vitt.