Badhusbyggnadens förändringar och samtid

Badhuset i Lilla Edet
Badhuset i Lilla Edet
Ritning över utbyggnad 1962

Någon gång under 1980-talet kläddes den ljust putsade fasaden in i plåt. Omkring denna tid eller eventuellt lite tidigare byttes de karaktäristiskt höga fönstren i simhallen. Man täckte även för den översta delen, så att ljusinsläppet minskade. 

Badhuset var i drift, och ett uppskattat inslag i Lilla Edet, ända till 2013, då simhallen stängdes och bassängen tömdes på vatten. I dagsläget används byggnaden inte. Fastighetsägaren planerade från början att bassängen skulle vara kvar som en del i ett speciellt boendekoncept, men idag är det mest sannolikt att den får stryka på foten då nya bostäder ska byggas på platsen.