Varför byggdes badhuset?

Badhuset i Lilla Edet
Badhuset i Lilla Edet

Lilla Edet fick sitt första varmbadhus år 1908. Av någon anledning ansågs detta dock omodernt redan i början av 1930-talet. Frågan om byggnadet av ett nytt badhus uppkom troligtvis på grund av att bidrag kunde utgå ifrån Socialdepartementet för uppförande av badinrättningar. Socialdepartementets delfinansiering av anläggningar som badhuset var starkt kopplad till ett behov som fanns i samhället. Många saknade på 1930-talet fortfarande tillgång till badrum. 

I folkhemsandan, som började växa fram under mellankrigstiden, fanns en vilja att ta hand om samhällets medborgare. Där ingick att medborgarna skulle ta hand om sin hygien, något som länge varit mycket försummat. Mot bakgrund av detta är det inte oväntat att man ifrån Socialdepartementets sida satsade stort på anläggningar där alla på ett enkelt sätt skulle kunna sköta sin hygien. Värt att nämna är också att Lilla Edets kommun måste ha satsat en betydande summa pengar, då anläggningen kom att bli så påkostad som den var vid invigningen.