Militärtjänstgöring

Bankdirektören som åkte berg och dalbana

Flygfoto över regementet P4 i Skövde 

På P4 (Pansarregementet) i Skövde gjorde Leif sin militärtjänst, detta var 1957-1958. Vid ett tillfälle när han var ute och dansade tog han följe med en söt tjej. När paret gick genom Boulongerskogen i Skövde stötte de ihop med ett befäl från ett regemente, han var mycket påstruken och började tjata på dem. Befälet ansåg dock att Leif som vanlig rekryt skulle ha respekt för honom, han var ju befäl. Befälet slog plötsligt tjejen över kinden, men då blev Leif förbannad och tog tag i befälets nacke och krossade hans näsa mot sitt knä. Befälet som varken tålde att han fick stryk eller att någon satte sig upp mot honom krävde att få veta vilket regemente Leif tillhörde. Leif fann sig och sa K3. Någon eller några dagar efter fick alla rekryter på K3 göra uppställning på regementsgården. Den skyldige skulle pekas ut av befälet och den skulle bestraffas - men befälet hittade naturligtvis ingen som stämde in på Leif.