Berättelser från Norra Vånga

Runstenen vid kyrkan

Irene och Rune Karlsson berättar historien om Vånga del 1 (del 2 är vid Tidslinjen)

Om Berättelser från Norra Vånga

I projektet Berättelser från Norra Vånga kan du besöka platser och ta del av berättelser, minnen och föremål knutna till dessa i byn. Exempelvis kan du besöka och höra berättelser och ljud från gården Bastöna, om historiskt viktiga platser i bygden och personliga minnen från utvalda platser.

Ett projekt av konstnären Richard Widerberg och hembygdsföreningen Excelsior Norra Vånga.

Projektet finns även på andra platser i regionen och genomförs med stöd av Kulturnämnden Västra Götalandsregionen.