Dold bostad i bergskleven

LASSE I BERGET - TJUVJÄGAREN

Grottan bilden från 1905 av Karl Andersson

Det kom att ta lång tid innan någon upptäckte var Lasse och Inga tagit vägen. Några barn som lekte på ängen nedanför grottan såg att det rök ur en skorsten och de såg människor bakom fönstren. Barnen sprang hem och berättade om sin upptäck och snart var parets boplats röjd. 

Lasses bror Johannes som var kyrkstöt i Husaby och tusenkonstnär vallfärdade till ängen nedanför grottan och visade alla nyfikna människor. Lasses behov av intrigitet och ensamhet gjorde att han vid dessa tillfällen tog fram sin bössa, vilket medförde att de nyfikna människorna upphörde att besöka ängen och Lasse fick vara ifred. Endast ett fåtal vänner till Lasse vågade närma sig grotta – hans jakthundar varnade på långt håll om det kom objudna gäster.