Giftermål

LASSE I BERGET - TJUVJÄGAREN

Lasse med sin fru Inga framför grottan i början av 1900-talet 

Som 32-åring gifter sig Lasse med Inga Andersdotter från Björsäter. Folket i bygden beklagar att den raska flickan gett sig i lag med Lasse. 
Lasse fortsatte som samme äventyrare och hänsynslöse ensamvarg som tidigare, äktenskapet kom att bli en besvikelse för Inga. 

Paret gjorde några försökt att leva ett mer vanligt liv och bosatte sig som torpare efter några års giftermål långt borta i avlägsna Hangelösa marker. Detta passade inte Lasse alls. Efter några torkår som gjorde att ekonomin sköts i sank övergav de torpet och återvände till Husaby. Lasse kom att arbeta sporadiskt som kalkkörare och hjälpte bönder. 

I familjen föddes fem barn, två av dem dog som små. Två flickor och en pojke fostrades till präktiga ungdomar och de lämnade hemmet för att underlätta för sin mors stora försörjningsbörda. 

Det rådde ofta stor brist på mat och pengar, trots att köket ibland var överfyllt av jaktbyte. Inga levde sitt liv som hustru till den udda jägaren. Hon var mycket omtyckt och folket i bygden hyste stor medkänsla till Inga då hon inte alltid hade det lätt med Lasse. 

Bostaden värmdes upp av två murade öppna spisar. Men de förslog förstås inte långt under vinterhalvåret, då grottan dröp av fukt. Under flera år bodde även barnbarnet Gerda hos dem. Hon var född 1885 utom äktenskapet.