Storvarven kunder vid Bohus varv

Bohus varv

Under 25 års tid tillverkades fartygssektioner och utrustningsdetaljer för storvarven i Göteborg. Främst för Eriksbergs varv, som levererade 10 – 12 fartyg om året fram till nedläggningen 1979. Produktionen bestod av oljetråg till huvudmaskiner, vinschhus med vinschbäddar, skorstenar, gnistsläckare för avgaser, bompålar, masttoppar med utriggare, dubbelbottensektioner, lastluckor och karmar, reservpropellerbäddar, ljuddämpare för motorer, navigations- och radarmaster av aluminium plus ett antal mindre detaljer. 20 – 25 man arbetade med detta.

Annons i tidningen Bohuslänningen 1972. Foto: Varfs- och Sjööfartshistoriska föreningen i Göta älvdalen

Bohus varv

Utöver ovan nämnda arbetstyrka sysselsattes ytterligare ett 25-tal med reparationer och ombyggnader av sliptagna och dockade skutor, kanalbåtar, vägverksfärjor och kusttonnage upp till 500 dwt. I mer än 20 år var de s.k. Stockholmsbåtarna Juno, Wilhelm Tham, Diana och Astrea trogna kunder.

Diana på slipen på Bohus varv 1962. Foto: Varfs- och Sjöfarthistoriska Föreningen i Göta älvdalen
Bohus varv

Nybyggnationer utgjordes från 1950-talet av omkring 25 stålpråmar, s.k. Bohuspråmar, som ersatte de gamla träpråmarna. Dessutom byggdes en linfärja och en mudderpråm och förlängningssektioner. En passagerarbåt byggdes också om med en förkortning.

Hilmer och mudderpråm på slipen på Bohus varv. Foto: Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen

Varvets företagsledning utgjordes från början av 1930-talet förutom av Karl Tiderman även av sonen Sven-Arne Tiderman och verkmästare Karl Jonasson från Lödöse, som anställdes 1937. 1947 kom sonen Lennart Tiderman till företaget för att ha hand om reparationer och klassningar av skrov, besiktningar av lyftanordningar, sliptagningar, upptagning i docka, mm. Ytterligare en son, Olof Tiderman, kom till företaget 1951 för att ansvara för maskinavdelningen. De båda bröderna, Sven-Arne och Olof, verkade i företaget fram till deras respektive bortgång 1973 och 1975. Efter 1975 och till företagets försäljning 1989 drevs verksamheten av Lennart Tiderman tillsammans med sonen Leif.