Borås
färgeri.pngFlickhemmet på Hedvigsborg, 1960-tal.jpgStora Torget i Borås ca 1900.jpg2339, beskuren.jpg

Textilstaden Borås

Borås

Borås grundades 1621 där byn Torpa låg. Traktens bönder (knallar) vandrade omkring och sålde hantverk så behovet av en stad där de kunde betala tull hade uppstått.

På 1800-talet utvecklades förläggarverksamheten. Förläggarna köpte in garn och lämnade ut till hemväverskor för vävning, det färdiga tyget såldes till bland annat kringvandrande knallar som i sin tur sålde de vidare runt om i södra Sverige.
Förläggarna var ofta bönder som kom att bli tämligen förmögna. Därför var det ett naturligt steg för dem att starta upp de första fabrikerna, förutom kapital hade de ju också kunskap och arbetskraft.

På 1860-talet anlades de första textilfabrikerna inne i Borås och ett myller av fabriker kom att växa fram i staden. Väverier, spinnerier och färgerier växte upp längs Viskan. Folk lämnade landsbygden för att arbeta i fabrikerna och befolkningsmängden ökade kraftigt, i mitten av 1800-talet hade staden endast 3000 invånare, i början av 1920-talet hade invånarantalet ökat till 30 000!

Textilindustrin gjorde Borås till en av Sveriges mest expansiva städer i mitten av 1900-talet. Många arbetskraftsinvandrare, främst från Finland, kom till Borås för att arbeta i någon av de många textilfabrikerna.

Ända in på 1960-talet sysselsatte textil och konfektion två tredjedelar av de industriarbetande i Borås. Sedan kom den svenska textilkrisen och tvingade fram en omvandling av textilbranschen och Borås.

Idag har Borås istället blivit ett centrum för textil design, utveckling och handel.