← Tillbaka

Arkitekturen i det nya Simonsland

-Exteriört sett har det varit viktigt för oss att få fram den gamla funkisfabrikens ursprungliga karaktär. Den svagt gula originalkulören i lagom ”slarvig” puts samt de kromoxidgröna stora fönsterpartierna nytillverkade med de ursprungligas smäckerhet ger fabriken en fin karaktär.

Interiört har vi velat bevara rymden med sin industriella och råa känsla. Området ska nu gå från att varit ett slutet industriområde till att bli en stadsdel som är öppen för alla. Viskan frigörs och bebyggs med broar och bryggor. Området får flera entréer som gör det lätt att ta sig hit.

 Gamla tiders programvara till vävmaskiner - hålkort- har inspirerat utformningen av den nya fasaden som just nu monteras upp.

Hålkort i nytappning i form av en bakbelyst fasad i corténplåt kommer ge Borås stadskärna ett nytt inslag av modern arkitektur med rötter i textilhistorien.
www.simonsland.se kan man läsa om tankarna kring arkitekturen

 Sweco Arkitekter var huvudarkitekter i team tillsammans med DTH Arkitekter och LINK Arkitekter. Den yttre miljön ritades av Sweco Arkitekter.