Förvaltningen för kulturutveckling

Västarvet är Sveriges största regionala natur- och kulturarvsförvaltning och en del av Västra Götalandsregionen. Vi har hand om verksamheten vid sex museer och besöksmål och vi bedriver också verksamhet på åtta olika områden inom natur- och kulturarvssektorn.

Berättelser skapade av Förvaltningen för kulturutveckling

TB-013-001.jpg

Trollhättan

Ta i trä!Trollhättans utveckling från liten sågverksamhälle till industristad. Denna berättelse bygger på boken Vid fallen. Om Trollättebygdens historia av Daniel Larsson.

Ämnesord:

goteborg_poster.jpg

Göteborg

Ämnesord:

Film om stad och land

Västra Götaland

Ordet industrihistoria för ofta tankarna till rostiga maskiner och öde fabrikslokaler. Men här får berättelser från tiden från 1850 och framåt en helt ny utgångspunkt.