Ab Svenskt Konstsilke

1918 startade Axel Bergengren AB Svenskt Konstsilke i Simonsland.

Hans far (Axel Bergengren senior) hade 1870 grundat Borås Wäfveri AB och vid den här tiden var det Bergengren junior som var vd. Han var också intresserad av att tillverka konstsilke och hade kontakt med Arvid Gustavsson i Vansbro som gjort lyckade försök med detta.

Med ett 20-tal anställda och hjälp från Vansbro startade Bergengren konstsilkesproduktion i de gamla fabrikslokalerna i Simonsland.

[Obetitlad]

Från färgeri till modern fabrik

De före detta färgerilokalerna fick fungera som experimentverkstad. I huset närmast Skaraborgsvägen låg processorlokalen där cellulosaarken knådades sönder i lut. I bottenvåningen fanns spinneriet med hemmagjorda maskiner i trä och blyplåt. Huset inrymde också tvinneri, blekeri och en sorterings- och spoleri-avdelning. 1925-26 gick det schweiziska bolaget Socitété de la Visco Suisse in som hälftenägare. De hade bättre kunskap och utrustning vilket gjorde att företagets utveckling och expansion tog fart. Produktionen uppgick till 700 kilo per dag och Svenskt Konstsilke uppförde en ny modern fabrik som blev den nya viskosavdelningen. De största kunderna före andra världskriget var stora väverier med inriktning mot kläder som Borås Wäfveri, Dalhems Väveri och Rydboholmsbolaget.

[Obetitlad]

En stor efterfrågan på inhemskt tillverkade kläder under kriget gjorde att Svenskt Konstsilke expanderade ytterligare. Under 50-talet var produktionen på topp. Svenskt Konstsilke hade närmare 800 anställda och fabriksbyggnaden var både den högsta och längsta i Borås. Produktion utvecklades mer och mer mot tekniska användningsområden och i början av 60-talet utgjorde den runt 60%. Bland annat tillverkades kordväv för bilindustrin.

Ökad konkurrens

Konkurrens från den mest kända syntetiska fibern nylon och utländsk konkurrens med sjunkande priser gjorde att man 1967 beslöt sig för att avveckla produktionen. Istället koncentrerades verksamheten till förädling av inköpta garner d.v.s. tvinning, vävning, dippning och spolning. 2007 flyttade Svenskt Konstsilke från Simonsland. Numera har de sin produktion på Getängsvägen i utkanten av Borås, tillverkningen av kordväv finns inte kvar i Sverige längre. Det som tillverkas i fabriken i Borås i dag är tråden till 3d-skrivare.

 

Källa: "Att förädla - en historia på 90 år" av Sylvia Danielsson

Pentti, Tarmo och Anders jobbar natskiftet på fabriken. Filmen är gjord av Torkel Ivarsson och Tomas Andersson.

Upptäck mer

Roger Franssons tid på Konstsilke

Roger Franssons tid på Konstsilke

Viskos

Så tillverkas viskos