Vem var borgmästare Anders Trybom?

Borgmästaren i Skara Anders Petter Trybom

Andes Petter Trybom var borgmästare i Skara mellan åren 1858 till 1911. En borgmästaretid på hela 53 år.

Anders Petter föddes 1827 i Vallerstad som ligger i Östergötlands län. Anders tog studenten 20 år senare i Uppsala. Några år efter studenten utsågs han till vice häradshövding och arbetade vid olika domsagor. Gifte sig med Milda Hasselström född 1840 i Fredsbergs socken. Paret fick två barn, dottern Elin född 1862 och sonen Harald född 1877.

Vid 31 års ålder valdes han till borgmästare i Skara, i staden förekom en hel del protester. För utnämningen hade han landshövdingen Waern mycket att tacka. Waern gick emot en ganska stark opinion i Skara. Detta framgår med all önskvärd tydlighet i samtida lokaltidning. Men den unge nykomlingen vann snabbt förtroende och uppskattning.

På kort tid höjdes hans årslön från 760 kr till 1500 kr och naturaförmånen i form av hästgödsel från Stortorget (till trädgårdslanden) förhandlades om till kontanta pengar.