Skara återhämtar sig efter branden

Mycket hände under Tryboms tid. Man kan nästan påstå att först då återhämtade sig Skara efter 1719 års våldsamma brand. Järnvägarna byggdes från 1874-1909. Vatten och avlopp och el infördes. Viktoriasjön, parker och stora trädgårdar anlades. Gatorna fick stensättning och nya namn. Trybom själv blev under ålderns höst vördnadsbjudande patriarkalisk.
Skarabornas allmänna aktning och uppskattning kunde den gamla borgmästaren starkt uppleva samband med de stora hyllningarna vid ett 50-årsjubileum som stadens ledande man år 1908.
Tre år senare går han bort. Kvar finns en pampig oljemålning ett vackert porträtt visande en äldre Trybom i borgmästaruniformen. Den tavlan finns i Rådhussalen vid Stortorget. Kvar finns också hans borgmästaruniform, ett litet arkiv på gamla biblioteket och naturligtvis borgmästarhuset.

Borgmästarens hus var många år lunchställe för skolungdom och kallades ”Mjölkbaren”. Sedan 1990 arbetar Stiftskansliets personal i huset. Trybom själv vilar under en vacker gravsten ute på gamla kyrkogården omgiven av många samtida namnkunniga Skarabor.