Skara Barnavård startades av dottern Elin Trybom

Borgmästaren i Skara Anders Petter Trybom

År 1862 föddes dottern Elin. Hon blev med åren en mycket betydande och uppskattad kvinna i Skara. Skara Högre Skola för Qvinnlig Ungdom grundades 1878 genom att de befintliga flickpensionerna sammanslogs till en skola. Elin hade redan vid åtta års ålder börjat läsa bl.a. franska i borgmästarhemmet. Borgmästardottern tillhörde senare de första eleverna när flickskolan startade sin verksamhet.

Fröken Trybom blev en av de första kvinnorna i Skara stadsfullmäktige och hon grundade år 1905 Skara Barnavård tillsammans Clara Wallmark. Det var för övrigt den tredje så kallade barnträdgården i landet. Borgmästardottern blev en föregångskvinna i stadens kommunala och sociala verksamhet.