Gott samarbete med lokala näringsidkare men hårdare konkurrens från industrini

Bröderna Nyströms Bageri i Skara

Klostergatan 15 flyttade Br. Nyströms Bageri i slutet av 1960-talet och avvecklades i början av 1970-talet, foto från 2019 av Freddie Wendin 

Under 1950- - 1960-talet var konkurrensen intensiv och det fanns under en period inte mindre än ett tiotal bagerier och konditorier i Skara, alla träffades genom Hantverksföreningens försorg, konkurrensen förflöt under stillsamma former och vid svårare tider kunde man samarbeta för det gemensammas bästa.

Under den senare delen av 1960-talet blev dock konkurrensen större från de stora industriella bagerierna, Skogaholms, Pågens och KF, allt intensivare, priserna (och kvalitén) sjönk och utrymmet för de små hantverksdrivna bagerierna blev mindre och minder.

I mitten av 1960-talet flyttades verksamheten från Marumsgatan 16 till en fastighet på Klostergatan invid Järnvägstationen, som ursprungligen varit Västgöta Ägg Exportförenings kontor. Sedermera blev de fasta kostnaderna för höga och det blev allt svårare att få verksamheten att gå runt Egron valde i början av 1970-talet att avveckla verksamheten.