Utveckling av verksamheten - filial i Lidköping

Bröderna Nyströms Bageri i Skara

Br. Nyströms Bageri öppnade filial på Mellbygatan i Lidköping i slutet av 1940-talet. Evald Nyström tog hand om denna verksamhet och Egron stannade i Skara. 

Bröderna Nyströms Bageri i Skara
Bröderna Nyströms Bageri i Skara

Evald Nyström med anställda på 1950-talet i Lidköping 

I slutet av 1940-talet beslöt sig bröderna att öppna ytterligare bageri. Denna gång i Lidköping och Bröderna Nyströms Bageri etablerades sig på Mellbygatan. Bror Evald tog hand om Lidköpingsfilialen medan Egron stannade i Skara.

Under 1950- och 1960-talet utvecklades verksamheten och ett visst välstånd inträdde, distributionen skedde i Skaras närområde. Många är de "springschasar" som i ur och skur, cyklade på en trehjuling, fick leverera till lokala specerihandlare som Everts Livs på Tullportagata, Bror Persson på Västermalm och Quänsels på Marumsgatan, hotell, serveringskafeér och pensionat m.m. Bland skaradjäknar fanns det ett antal som under åren extraknäckte som med att "köra ut bröd". Den sedermera välkände Skarakonstnären Torbjörn Nolkrantz var en av dem, hans bror Jan-Ola började också som "springschas" och avancerade till bagare och avlade gesällprov.

Att bygga ut nätverket var viktigt, i Skaras vänort Sorö på Själlande i Danmark etablerades kontakt med bagarmästare Sörensen och erfarenheter utbyttes, som att göra "riktiga" wienerbröd och danskt rågbröd. På resa i Frankrike så fick man lära sig att verkligen baka spröda franskbröd, pain riche och barkis (bergis som det heter längre norrut).
Att skapa en ökad distribution genom olika återförsäljare blev viktigt. Under 1960-talet införskaffades den första Folkvagnsbussen från Ernst Björstig, så att både Ivarsons i Villaberg och ICA-affären i Eggby kunde sälja bröd från Nyströms Bageri. Sedermera dekorerades Folkvagnsbussen av Skaras egen reklamguru Walter Hösli varpå "Smaka Nyströms kaka" blev budskapet, slagfärdigt!