Fiskebåtarna hade fina linjer

Utrustningsbrygga, Skredsvik
Fiskebåt under byggnad, Skredsvik

Första fiskebåten med kryssarakter från varvet levererades 1929 och var MD 495 Andora från Åstol. Därefter byggdes uteslutande fiskebåtar med kryssaraktrar, förutom LL 915 Gullmar, som levererades 1937 till ett fiskelag i Gravarne. Gullmar hade roder längs hela akterstäven.

Efter de isländska fiskefartygen som byggdes på varvet 1946–1947, ökade de svenska fiskebåtarna i såväl storlek och standard. Bland annat blev däckshusen större och kom att innehålla förutom styrhytt även navigationshytt och WC. I slutet av 1940-talet började samtliga personalutrymmen att förläggas till däckshuset, där nu även mäss och byssa ingick med kajutan/skansen ett däck ner. Den första fiskebåten som byggdes efter detta koncept var LL 785 Expo från Smögen, som levererades 1949.

År 1950 levererade Bröderna Olsson sin dittills största fiskebåt, vilken var LL 948 Grassy från Gravarne. Hon hade en längd om 90 fot. Därefter varierade fiskebåtarna som byggdes vid varvet mellan 75 och 89 fot fram till de två sista trålarna vilka hade en längd om 98: GG 253 Port Said, som var nummer 3 i ordningen med samma fartygsnamn som byggdes vid varvet, respektive 100 fot, GG 254 Tel Aviv. År 1961 levererades GG 447 Karlsborg från Fotö, vilket var varvets första fiskefartyg med däckshus av aluminium. Detta fartyg var också det sista som försågs med varvets karakteristiska klysbrädor och det första som utrustades med stålmast. Dock var mesanmasten av oregon pine. Det efterföljande fiskefartyget GG 253 Port Said, som byggdes 1961 och som var det andra i ordningen som levererades till samma rederi, var som tidigare nämnts utrustat med valback, men hade stormast av trä medan mesanmasten var av stål. Fiskebåtarna som byggdes efter Karlsborg och Port Said var samtliga utrustade med däckshus och valback av aluminium, samt stor- och mesanmast av stål.