Från ekstock till färdig trålare

Båthallen, Bröderna Olsson & Co Båtvarv

Anställd personal med specialiteter som smide, hydraulik och motorinsättningar

Vid varvet fanns också anställd personal som utförde en hel del specialarbeten, som smide, motorinsättningar, hydraulik, svetsning av såväl stål- som aluminiummaterial etc. För el- och rörinstallationer liksom målningsarbeten engagerades underentreprenörer. Under många år anlitades brödernas svåger, elektriker Per-Olof Kollén och dennes elfirma. Efter att han upphört med denna firma engagerades istället bland andra Andersson & Hansson El AB i Smögen. På senare år utförde en av bröderna och varvsägare Gunnar Bornmalm (Olsson) all sprut- och inomhusmålning ombord i fartygen. Dessförinnan anlitades målarmästare Algot Alexandersson, Fiskebäckskil med personal eller Gösta Anderssons målerifirma i näraliggande Vägeröd. Rörinstallationerna utfördes på 1960-talet av Gunnar Nilssons Rör AB, Skredsvik. Vidare var vanligen en montör från motortillverkaren behjälplig vid installationen av huvudmotorn i fiskefartygen.