Många skiftande uppdrag

Brandkåren och brandmännen- ett yrke i förändring

Brand i U-båt på Skara Sommarland den 26 april 1990

Uppdragen kunde skifta mycket, vid ett tillfälle larmades brandförsvaret i Skara "det brann i en U-båt". U-båt i Skara var inte det första man tänker på, en stad med små åar och fågelsjöar är det enda som finns.. Utryckningen gick till Skara Sommarland, i parken fanns en ny attraktion U 137 ( inte den riktiga sovjetiska u-båten U-137 som gick på grund utanför Karlskrona ),  Bert Karlsson passade på att locka till sig fler besökare och skaffade en egen u-båt.

Innan parken öppnades för året genomgick U-båten vissa reparationer,  i samband med detta antände troligtvis en svetsloppa U-båten och skapade en mindre brand. Detta var den 26 april 1990, om det hade varit den 1 april kanske inte brandmännen trott på det annorlunda larmet. 

Även andra räddningsinsatser gjordes bl.a vid Knutssons bilskorot i Härlunda 1988 var risken stor för att ett antal gasflaskor skulle explodera. På 100 m avstånd sköts flaskorna sönder med en älgstudsare och faran var över. 

Vid ett kemikalieutsläpp på Kronfågel i februari 1991 sattes brandförsvaret på nya prov. Vid flera trafikolycker har räddningsinsatserna varit viktiga, för att ta ut skadade personer ur fordonen.

På senare tid blev det även aktuellt att utbilda personal på olika företag. Epa i Skara var först med att utbilda sin personal i landet. Vill du läsa artikeln som skrevs i SKLT den 9 febr. 1968 klickar du här