Stora räddningsinsatser och kampen mot elden

Brandkåren och brandmännen- ett yrke i förändring

Branden i Domkyrkan 1947

Brandkåren och brandmännen- ett yrke i förändring

Levanderska huset vid Stortorget brann 1936

Brandkåren och brandmännen- ett yrke i förändring

Det blev stora rubriker i massmedia närVarnhemsbranden skedde maj 1979

Under sina 100 första år fick Skara borgarbrandkår träda i tjänst många gånger. Den hade både mot - och medgång men försökte hela tiden lära sig av det som hänt. Många händelser lever kvar i minnet hos många skarabor. Att vara brandman är inte alltid helt enkelt, det är inte bara att släcka elden, efterarbetet är en del som vi som betraktare aldrig upplever. Massmedia kan ibland leverera en annan bild än den verkliga och kan vara ganska skoningslösa mot enskilda personer. 

Till höger i meny beskrivs av de mest uppmärksammande eldsvådorna.

Stadshotellet på Järnvägsgatan brann 1909 , detta var den första verkligt svåra branden som kåren bekämpade. Klicka på länken så kommer du vidare.

Lefvanderska affärsfastigheten (Stora Torget) år 1936, torde vara en av de svåraste. Vindförhållandena och den täta träbebyggelsen samt den stränga kylan bidrog till att göra släckningsarbetet ännu vanskligare. Hjälp från kårerna i Skövde, Lidköping och Götene kom. 

Branden vid Läroverket inträffande den 26 april 1941, även här kom hjälp från Skövde och Götene. En svårighet var att det bara fanns en uppgång till vinden, där elden rasade. Ändå kunde man begränsa elden till den västra delen av vinden där den börjat. 

Den jäktigaste dagen inträffande den 2 maj 1949. Då hade kåren fyra eldsvådor samt en ordinarie övning, att ta hand om. Först en ladugårdsbrand vid Hushagens egendom i Skärv, sedan Krogstorp i Istrum. Sedan började branden igen på Hushagen och sista branden var i Rådmarkska fastigheten vid Stortorget, en lagerbyggnad av trä hade tagit eld. Klockan var fem på morgonen när huvudstyrkan återvände till station.

Skogsbranden i Härlunda var den största arbetsmässiga insatsen, detta skedde 1975. Först  10 dagar senare var branden under kontroll.

Erfarenheterna var alltid nyttiga, även om arbetet inte gick så bra. Ironiskt bidrog motgångarna till utvecklingen. 

Länkar

Länkar

Länkar