Brandtelegrafanläggning och anslutning till Länsalarmeringscentral

Brandkåren och brandmännen- ett yrke i förändring

-Den gamla brandtelegrafen, av LM Ericssons visarsystem, ersattes år 1947 av en helautomatisk brandalarmanläggning med vilströmskontroll. Centralapparaten var placerad på brandstationben och bestod av en linjetavla samt en batteri- och kontrolltavla med två morseapparater, motorlarmaggregat, telefon coh manöverapparat. 
Anläggningen tog emot och registrerade alla inkommande larm från brandskåpen och skickade automatiskt ut signaler till brandmännens larmklockor. Om larmet skedde via telefon kom det från polisstationen, genom ett namnanropr "Brandkåren". Då startades anläggningens larmklockor via fjärrutlösning. 26 brandskåp samt 55 , 20 inom stationen och 35 på andra platser, brandsignalklockor var anslutna till centralen. Samliga brandskåp var utrustade med telefoner. 

Anläggningens luftledningar bestod av isolerad brandtelegraftråd och ledningarna gick både till brandskåp och signalklockor. Nätets längd var cirka 11 460 meter och alla linjedragning, uppsättande av brandskåp, ringklockor och annat, skedde i stadens regi. Själva monteringen av apparaturen sköttes dock av LM Ericsson, Stockholm.

Anläggningen var klar 29 maj 1947 och invigdes i augusti samma år i samband med Skaraborgs Läns Brandkårsförbunds årsmöte. Första gången den användes var vid Domkyrkobranden den 10 september samma år. Då larmades brandkåren från brandskåp nr 13 vid Skolgatan 1. Anläggningen fungerade bra och används mycket, speciellt polislarmanläggningen. Senare anslöts larmen vid några av stadens större industrier, Eccoverken och Skofabriken var först. 

Kommunfullmäktige hade lönge diskuterat en anslutning till Länsalarmeringscentralen (LAC), 1973 gjordes ett principuttalande för en anslutning. Den fanns i Falköping och startade 1 december 1974. Då överfördes larmnumret 90 000 till LAC.

Samma år upphörde Stagens brandinspektion. Istället bildades Statens brandnämnd. En ny brandlag gällde från den 1 juli. I den blev brandkåren en räddningskår med skyldighet att ingripa vid alla sorters räddningsuppdrag.

Brandchefter sedan 1899
1899-1909 Kapten Ph Åstrand
1910-1921 Handlare Axel Andersson
1922-1952 Brandchef David Bergman
1953-1958 Brandchef Emil Johansson
1959-1961 Brandchef Stig Hultman
1962-1977 Brandchef Thorsten Mårtensson
1977-1985 Ove Törnberg
1985-         Kent Holmberg