Ambulansfrågan ordnas - Brandkåren får en ny uppgift

Brandkåren och brandmännen- ett yrke i förändring

Skaras första ambulans av märket Volvo levererades 1950

Brandkåren och brandmännen- ett yrke i förändring

En vitlackerad ambulans troligtvis 1950-tal

Efter förhandlingar mellan staden och landstinget beslöts det under slutet av 1940-talet att gemensamt med landstinget att köpa en modern ambulans. Bilen kostade 18 000 kronor, var byggt på ett Volvochassi och hade en 95 hk motor och kom från Örebro karosserifabrik. Sjukhytten hade plats för två sjukbårar och även två sittplatser vid sidorna. Den var försedd med alla modern utrustning i alla avseenden.

Landstinget täckte driftkostnader för 750 kronor per år, under förutsättning att landstingets taxor tillämpades. Ambulansen placerades i den tidigare köttbesiktningshallen i brandstationen. Det första året användes ambulansen för 127 transporter, körsträckan var 480 mil. Svårigheten med att snabbt bemanna ambulansen, vid olycksfall och akuta fall, under dagtid gjorde att två brandmän anställdes på heltid olyckfall och aktuta fall, under dagtid gjorde att två brandmän anställdes på heltid 1953. Brandchefen och vice brandchefen var arvodesanställda och av den anledningen gjordes en omorganisation. Efter den var vice brandchefen heltidsanställd och brandchefen fortfarande arvodesanställd. 
Efter hand växte behovet av dygnsambulans i Skara. Det anställdes särskild dagtidspersonal för ambulans, med deltidspersonal fick sköta transporterna på övrig tid.

Efter omorganisationen 1993 beslutade landstinget att placera ytterligare en ambulans i Skara. Det betydde att det fanns två dygnsambulanser knutna till Skara brandförsvar under ett antal år. 
Under 1996 beslutande landstingent att ambulandsverksamhetet skulle drivas i helt egen regi. Det betyder att sedan årsskiftet 1996-97 finns ingen ambulans placerad på brandstationen i Skara. Fordon och utrustning togs över av landstinget och verksamheten lokaliserades till vägverkets lokaler. Även en del personal följde med in i den nya organisationen. 

Länkar