Aktuellt med nya tidsenliga brandstationer

Brandkåren och brandmännen- ett yrke i förändring

Framför brandstationen på Marumsgataan 18

Brandkåren och brandmännen- ett yrke i förändring

Nya brandstationen vid Axvallagatan 1, foto Freddie Wendin

Brandkåren och brandmännen- ett yrke i förändring

Fordonsparken utanfför nya brandstationen på Axvallagatan i Skara, foto Freddie Wendin 

Brandstodsbolagens fordningar på ökad beredskap på brandkåren kunde inte uppfyllas på annat sätt än att en ny brandstation med bostäder för brandmännen iordningställdes. På så sätt skulle beredskapsfrågan vara löst på ett praktiskt och effektivt sätt. 

Brandstyrelsen hade fått med sig brandförsäkringsbolaget för att lösa frågan och brandtarifföreningen gick med på att sänka stadens brandperemier med ytterligare fem procent. När tanken var mogen beslöt stadsfullmäktige den 3 dec. 1930 att ge en kommitté uppdraget att bygga en ny brandstation på tomt vid Marumstorget. 

Enligt den ursprungliga planen skulle brandväsendet disponera följande lokalere i byggnaden: vagnhall med plats för tre bilar samt vaktrum i första våningen, verkstadslokal, slangtvätt och badrum i källaren samt slangtorkning- och övningstorn. Övervåningarna skulle innehålla tio bostadslägenheter och två enkelrum, avsedda för brandmän vilket skulle täcka behovet. Det inrymdes även en butikslägenhet i bottenvåningen, denna skulle i framtiden användas av brandkåren om verksamheten utökades. Byggnadskostnaderna uppgick till 178 000 kronor stod klar för inflyttning 4 oktober 1932.

Så småning om blev även lokalerna på Marumsgatan 18  otidsenliga. Den 14 september 1977 var det dags att ta alla brandförsvarets fordon i kortege från Marumstorget, via Skaraborgsgatan till Axvallagatan 1. Där hade den tidigare Volvoanläggningen byggts om till en modern brandstation. Om byggnader och utrustning av lokaler kostnade 4,7 milj. kronor